За промените в политиката на ранния преглед: притчата за счупената 78-часова игра за запазване

Bethesda току-що обяви промяна в тяхната политика за преглед на кодовете, което сега ясно посочва, че издателят няма да раздава код до деня преди пускането. Оттогава хората изразяват мнения за това, както може би сте виждали. Обичам горещо вземане, както обичам да виждам реклама да не успее