Бурите са това, което кара Mad Mad да си заслужава да играе

Бях почти сляп. Обгръщаше ме златен мрак, придружен от оглушителния рев на ядосания, виещ вятър. Изгубена, се скитах безцелно, от време на време спринтирах наляво или надясно, за да избегна детрит, който беше задигнат от бурята и изстрелян към мен. Отначало се чувствах задушен, сякаш бях трапе