Assassin’s Creed Syndicate ви позволява да изработите нос с емблемата на Assassins върху него за +5 стелт

Вместо просто да ви дават купища пари, за които наистина нямате никаква полза, сандъците в Assassin's Creed Syndicate ще съдържат и материали за изработка, които можете да използвате за създаване на специално оборудване. Можете също така да получите материали от изпълнение на мисии.